Ο 'Αγιος Βασίλης έρχεται!

Santa Claus is coming to town!

Στείλε email στον Άγιο Βασίλη!

Email your letter to Santa Claus!

ΧΟ-ΧΟ-ΧΟ!

Ξέρεις ότι μπορείς να στείλεις email στον Άγιο Βασίλη? Γράψε το μήνυμά σου στην παρακάτω φόρμα!


HO-HO-HO!

Did you know that you can email Santa Claus? Leave your message below for Santa to read!

Στείλε στον Άγιο Βασίλη το ονομά σου, το email σου, το email του κηδεμόνα σου και γράψε το μήνυμά σου!

Write your name, your email, your guardian's email and your message!